Mig og mit selvværd

Formål

Skabe bevidsthed om, hvordan vores identitet, personlighed, selvværd og selvtillid påvirker hinanden. Øge vores forståelse for, hvordan vores adfærd afspejler vores selvopfattelse, og hvordan vores omgivelser opfatter selvsamme adfærd. Styrke vores evne til at kommunikere, så vi bliver forstået og forstår. At lære at styrke selvværdet, så vi kan skabe et lykkeligt liv.

Udbytte


  • Øget bevidsthed om, hvem du er, og hvordan andre opfatter dig
  • Metoder til at styrke dit selvværd
  • Kommunikationsteknikker og kropssprog

Indhold


  • Hvordan fungerer min hjerne, og hvem er jeg egentlig?
  • Teknikker til at styrke selvtillid, selvværd, selvrespekt og medfølelse
  • Egen indflydelsessfære
  • Teknikker til at skabe en god kommunikation
  • Kropssproget - redskabet til empatisk adfærd

Form

Workshop over tre dobbeltlektioner, af 1,5 -t i alt 4,5t. Der veksles mellem oplæg, øvelser og dialog. Der gives redskaber til at forbedre og forstå sig selv og andre samt til at styrke sit selvværd og beherske kommunikationens elementer.


Virksomhedstilpasset workshop – opbygges ud fra specifikke problemstillinger og foranalyse.

Åbent workshop for medarbejdere og selvstændige, oprettes efterbehov eller når 6 personer ønsker at få workshoppen. Workshoppen henvender sig til dem, der har behov for at få større selvindsigt og udvikle sig, styrke sit selvværd. Har ønsket om at blive bedre til at samarbejde og få en dybere kommunikativ forståelse.


Jeg vil gerne kontaktes om workshoppen: - Tag ansvar for din kommunikation


Workshoppen er udviklet af Kim Achen og er baseret på hans erfaringer. I 28 år har Kim studeret identitetsbegrebet og dets funktioner i mennesker og organisationer. Kim hjælper mennesker og virksomheder til succes og øget overskud. Han arbejder med at forebygge stress, skabe større produktivitet, glæde og motivation. Gennem strukturerede processer hjælper han mennesker og virksomheder til at udfolde deres fulde potentiale. De bundne ressourcer frigøres - i den enkelte og i virksomheden. Sammen skaber vi fundamentet for succes. Vi genfinder og styrker kerneidentiteten.

Kim arbejder som IdentitetsCoach® og IdentitetsMentor®. Kim er uddannet NLP Master og certificeret coach samt medlem af icflogocl.jpg. Han har bl.a. studeret hos Anthony Robbins - motivationsguru og coach, Charlotte Juul - NLP træner, Jacob Heiberg – businessmentor, samt mange flere.


Tip en ven Mere