Forebyg stress

Stress er skadelig for virksomhedens konkurrenceevne. Personligt kender jeg omkostningerne ved stress. Derfor er det min mission at fjerne stress. Forudsætningen for en organisation uden stress er en forståelse af, hvad stress er. Rammerne er en fælles identitet, en ledelse der bygger på samarbejde og forståelse. Dette er nøgleordene i organisationen uden stress.

 
StressCoaching
Er for dem som oplever stress. StressCoaching er et koncept som hjælper dig til at blive afstresset. Erfaringsmæssig siges det at vi kan blive raske igen på 2 - 3 måneder. Mennesker oplever stress forskelligt og beder derfor om hjælp på forskellige stadier af stress oplevelsen. Derfor har jeg udviklet forskellige forløb som passer til behovet for de fleste grupperinger. Læs mere om mine stresscoaching forløb her.
Rådgivning om stress
Stress i virksomheder er tit et problem, ingen rigtigt vil kendes ved. Virkningerne er meget større end vi vil se. Stress påvirker produktiviteten ikke kun for den der er stresset, men også for de kollegaer som er i team eller samarbejder med den stressede. Vigtig information bliver ikke formidlet videre, aftaler holdes ikke. Medarbejdere kan ikke enes eller kommer direkte op at skændes. Læs mere om hvordan jeg kan hjælpe dig og virksomheden.
Lev i Nu'et
Siden Eckhardt Tolle udgav bogen ”Nuets kraft” er opmærksomheden på nuet steget betragteligt. Forskerne i Positiv psykologi forskede i den tilstand, man i dag kalder flow, som især er blevet defineret af Mihaly Csikszentmihalyi. Det er så blevet yderligt blevet hypet af mindfulness bølgen. Med denne nutidige kredit vil jeg vende os mod årsagen til, at vi kan opleve nuet. Læs artiklen her