Øg din beslutningsevne og livslyst

Det at føle at vi har lyst til livet, kræver at vi har fået vores del af positiv feedback i vores opvækst. Føler vi, at vi er gode nok, uanset hvad vi oplever i livet, har vi et godt selvværd. Godt selvværd er forudsætningen for om vi er gode til at tage beslutninger. Når vi har et godt selvværd og dermed er åbne overfor livets muligheder, vil vores gode beslutninger bringe os mange erfaringer som derfor tilfører os en god ballast, så vi også får opbygget en god selvtillid.

Mange unge mennesker oplever at have et dårligt selvværd og en lav selvtillid på grund af forkert støtte og vejledning fra deres omgivelser. Vi taler om forældre, familie og de institioner som børnene vokser op i. Når vi er mindre før skolealderen har vi behov for at blive hørt, blive taget alvorligt, at der bliver sat grænser som er klare og som flytter sig efterhånden som vi opbygger tillid til omgivelserne og viser at vi er til at stole på. Vi har behov for rollemodeller der udfører de rigtige handlinger der støtter os, for vi downloader de voksnes handlinger. Vi har også behov for at få relevant ros på vores indsats og ikke på vores resultater. Derudover har vi behov for at definere os selv, altså kunne beskrive overfor os selv, hvem jeg er.

Lærer vi ikke det, kan vi ikke sætte grænser overfor omgivelserne. Det betyder at vi ikke opbygger vores egen evne til at styrke vores selvværd udfra de rette perspektiver. Det oplever jeg, når jeg møder mennesker som mangler et godt selvværd.

Forudsætningerne for et godt selvværd og dermed at kunne opbygge en god og stærk selvtillid er at hvile i sin egen identitet.

Hvem er jeg?

Mange mennesker siger at de godt ved, hvem de er. Spørger jeg dem, hvem er de? Kan de som regel ikke svare eller svarer, selvfølgelig ved jeg, hvem jeg er, sådan lettere forudrettet. De svarer nogengange med deres navn, deres titel eller med, hvad de laver. Alt det vi normalt svarer er det vi har lært at man skal svare for at dække over vores usikkerhed. Denne opbyggede facade bruger vi for at beskytte os selv, for vi må jo vide, hvem vi er. Derfor har vi lært os, at vi er det billede, vi har opbygget af os selv.

Der er to måder at bruge vores selvbillede på:

  1. Vi bruger billede som en reference uden at identificere os med det og binde følelser i billedet så vi hele tiden kan korrigere det når vi lærer nyt om os selv.
  2. Vi identificere os følelsesmæssigt i selvbilledet, så enhver antydning eller ethvert spørgsmål om os vil blive taget som et personligt angreb for at beskytte os.

På den første måde er vi under udvikling, er nysgerrige på os selv og livet. Vi er åbne og rummelige overfor andre personers perspektiver og livserfaringer. Vi er overbevist om, at vi er gode nok og evner at vende negative oplevelser til læring, som styrker vores selvværd og selvtillid. Dermed får vi let ved at møde andre mennesker, tage beslutninger der er baseret på vores egne grænser og værdier. Vi er dermed bevidste skabere af vores liv og hvordan vi udtrykker, hvem vi er. Vi hviler i vores kerneidentitet, har godt selvværd, lyst til livet og tager gode beslutninger til gavn for vores omgivelser og os selv. Denne metode har vi som regel selv lært os selv via vores erfaringer og alderen.

Den anden måde er desværre den metode som flertallet af mennesker har lært at bruge. Når vi så bliver forældre, lærer vi stort set vores børn de samme mønstre, som vi selv har lært. Når verden og udviklingen går langsommere oplever vi ikke de negative sider ved denne opvækst, som vi oplever i dag. Dagens unge opdrages til et livssyn om at man kun er en vinder, hvis man er nummer et. Forstået på den måde at omgivelserne skal synes man er nummer et og det er det eneste rigtige. Dette er den samfundskultur vi præger vores unge med. Alle vores aktiviteter vurderes udfra denne konkurrence tankegang. Da der kun kan være en som er vinder og resten er tabere, har vi skabt en kultur og tankegang der lærer os at vi aldrig er gode nok. Det betyder at vi er i et konstant forsvar. Går det galt er der kun offerkortet tilbage for at være en taber er helt uacceptabelt for os. Derfor tager vi alt som et personligt angreb. Vi har ikke overskud til at finde ud af, hvem vi er eller til at styrke vores selvværd.

Derfor oplever vi alle de mange psykiske sygdomme direkte på os selv eller via nogle vi kender. Vi oplever også de adfærdsmønstre, vi bruger for at føle, at vi er nogen. Dem vi oplever er stress, depression, angst, og de tilstande kan udarte sig i OCD, ADHD og mere alvorlige psykiskesygdomme, hvis presset er stort nok i langtid nok. Til sidst kollapser kroppen med døden til følge. Adfærden kender vi som aggresivitet, raseriudbrud, slagsmål, mobning, selvhævdelse, udelukkelse, selvisolering, asocial adfærd, trækker sig fra fællesskaber og ligende og I kan sikkert komme på flere selv.

De fleste af disse handlemønstre er naturlige reaktioner på de belastninger vi bliver udsat for, som skaber stress, depression og angst. De er dog alle symptomer på at vi ikke ved, hvem vi er og ikke har lært, at vi er gode nok, som vi er. Dette skaber en personlighed som er frygtbaseret. Personligheden er som et hult træ, den føler at der er noget der mangler, der er en tomhedsfølelse indeni som vi har lært, at vi kan dulme ved at være aktive udadtil. Vi føler os rodløse. Denne rodløshed gør os usikre og vi mangler tillid til os selv.

Den rigtige årsag er at vi ikke har lært, hvem vi i virkeligheden er og kontakten mistede vi samtidig med at vi skabte vores personlighed, Personligheden er et produkt af det vi har lært igennem vores opvækst og opdragelse. Hermed fik vi flyttet vores identitets bevidsthed ud i personligheden og mistede kontakten til vores kerneidentitet.

Mennesket er et helt individ som skal være i kontakt med sin kerneidentitet og udtrykke sig gennem personlighedens kompetencer og erfaringer. Det er først muligt at føle at vi er gode nok, når vi har kontakt med vores kerneidentitet. Når kontakten er genskabt er det muligt at kunne skabe et godt og varigt selvværd og skabe en erfaringsbaseret selvtillid som giver overskud til at leve i verdenen.

Sådan styrker jeg mit selvværd!

Hvis vi vil undgå af blive et offer, føle og få stress, få depression, være angste, må vi genskabe kontakten med vores kerneidentitet. Da vi er blevet dem, vi er, fordi vi har lært, at sådan er vi. Derfor har vi brug for hjælp til at genskabe kontakten til vores kerneidentitet. Her kan en IdentitetsMentor® og IdentitetsCoaching® hjælpe.

Læs mere om IdentitetsMentor®

Læs mere om IdentitetsCoaching®

Kontakten kan også genfindes ved at skabe flow tilstande i sine gøremål og træne sig i at være en observatør til det I gør og når gøremålet er udført, så bruge nogle få minutter på at bevidstgøre jeres følelser, kropsfornemmelser og hvad I tænker om jer selv lige i dette øjeblik.

Over tid vil I opdage et nærvær i jer som er jeres kerneidentitet. Følelsen I oplever kan oversættes til den indre viden af, at I er gode nok. For at bevare denne subtile kontakt må I respektere jer selv. Det betyder at I skal rette jer efter denne sublime fornemmelse af, om det I vælger er rigtigt. Det er en følelse af sikkerhed. Når I træner jer i denne evne til at vælge, hvad der er rigtigt for jeres kerneidentitet viser I selvrespekt og det styrker kontakten med jeres kerneidentitet.

Mennesket er skrøbeligt, så derfor laver vi fejl og det er naturligt. Evnen at tilgive os selv og stoppe med at bebrejde os selv for tilbagefaldet er en del af øvelsen når vi skal vise selvrespekt. Bevidstgør dine handlinger og sæt dig for at gøre det rigtige næste gang.

Meditation er også en mulighed og her drejer det sig om koncentrationsteknikker som fokusere på at få en fornemmelse af væren. Det opnåes ved at åbne op for din kropsbevidsthed og sanse oplevelser, ved at observere dine tanker og følelser, acceptere deres tilstedeværelse og slutte af med at fokusere på mellemrummene i dine tanker.

Dette er vejen til at øge sin beslutningsevne og livslyst. Denne selvcentrering er en fordel for dig selv og dem som deltager i dit liv. Børn og børnebørn vil have stor fordel af denne tilgang til livet som vil sikre dem et sundt og et vidunderligt liv baseret på deres livsanskuelse. Set med mine øjne er det den bedste gave vi kan give fremtidens generationer.

Det kan et "godt selvværd's forløb hos mig som IdentitetsCoach® hjælper dig med:

Læs mere om Godt selvværdsforløbet her.