IdentitetsCoaching® - forløb

Et forløb, der fører til markant personlig udvikling!

Kim gennemfører IdentitetsCoaching® -forløb, der udfordrer og udvikler personen til at udtrykke sit fulde potentiale. Du fortjener det!

Hvad opnår du ved IdentitetsCoaching®?

Du får nøje kendskab til din egen identitet. Du kommer til at kende dine stærke og svage sider. Det giver dig frihed til at træffe bevidste valg. Din evne til selvforvaltning vokser markant. Resultatet er styrket selvtillid, selvværd og selvrespekt, som giver dig mulighed for at udnytte dit potentiale fuldt ud. Du udtrykker den, du vil være. IdentitetsCoaching® giver en stærkt forøget livskvalitet med overskud, glæde og begejstring.

IdentitetsCoaching® er f.eks. relevant i forbindelse med

Selvværd

Dit selvværd, din selvrespekt og hvem du er i virkeligheden er den krumtap som hele din oplevelse af dit liv afhænger af. IdentitetsCoaching® er udviklet så disse vigtige elementer bliver styrket undervejs uanset, hvad dit mål er med identitetsCoaching® er

Selverkendelse:

Vil du øge din bevidsthed om, hvordan værdigrundlaget og dine overbevisninger styrer din adfærd? Ønsker du at kunne bruge dine ressourcer fuldt ud? — Øg din selvindsigt, frigiv dig selv og opnå bedre resultater gennem bedre evne til at prioritere, tage initiativer, ”tænke ud af boksen” og løse livets problemstillinger på en meningsfuld måde.

Realisering af mål:

Vi afdækker dine motiver til at nå dine mål, og finder ud af, hvordan du når dem. Vi skaber bevidsthed om, hvad der hindrer dig i at nå dine mål. Du kommer til at kende din indre modstand og vil kunne opbygge en strategi, så du fremover handler i overensstemmelse med, hvad du vil.

Gennemslagskraft:

Personlig gennemslagskraft er vigtigt for at kunne fungere i dagligdagen. Gennemslagskraften er det værktøj, der får dig ud over rampen, så du skaber de kontakter, du har brug for til at nå dine mål som person, medarbejder eller leder.


Forløb:

Min. 2 stk. face2face-sessioner à 1,5 time, 2 telefonsessioner à ½ time, undervejs 1 ugentlig opfølgende e-mail med spørgsmål og svar. Forløbet går over 2 måneder — udvikling tager tid.

Face2face-sessionerne bruges til at fokusere og afklare forventninger, udfordringer og løsning. Telefonsessionerne er opfølgning, som sikrer, at du er på rette vej og når det, du har sat dig for. E-mailsessionerne er afklarende og rådgivende og afhænger af dine spørgsmål i forhold til f.eks. hjemmeopgaver, strategier og øvelser. Ethvert forløb aftales efterbehov.

Forventninger:

Dine forventninger til forløbet, afklaring af ønskede mål og resultater.

Udfordringer:

Individuelle udviklingsbehov og udfordringer ud fra, hvor du er lige nu, og hvor du gerne vil hen. Hvordan ser du dig selv, og hvordan vil du gerne være den, du virkelig er?

Mønstre:

Med udgangspunkt i den, du gerne vil være, afdækkes begrænsende adfærdsmønstre, tankemønstre, værdier og overbevisninger, og ønskede adfærdsmønstre, værdier og overbevisninger klarlægges.

Muligheder og løsninger:

Vi undersøger væsentlige personlige områder, der begrænser dig. Vi finder skjulte ressourcer og skaber fremtidige muligheder. Vi udarbejder løsninger til de valgte områder, motivation, gennemslagskraft, identitet, selvtillid, selvværd og selvrespekt.

Jeg vil gerne kontaktes for et uforpligtende møde om et forløb med IdentitetsCoaching®.

Kim Achen

Complementums ejer Kim Achen har arbejdet i 28 år med personlig udvikling. Han er udannet NLP Master og certificeret coach. Han har opdaget, at mennesket spreder sin identitet på mange af livets områder. Denne fragmentering af identitet hindrer mennesket i at udfolde sit fulde potentiale. Livet er blevet en teaterscene, hvor rollerne agerer med deres egne begrænsede ressourcer. Som IdentitetsCoach® hjælper Kim dig til at integrere dine rolleidentiteter i en kerneidentitet. Kerneidentiteten giver dig adgang til alle dine evner og færdigheder, uanset hvilken rolle du vælger at udtrykke dig igennem. Find ud af, hvem du virkelig er, og udtryk dig med hele dit potentiale.