Stresscoachingsforløb for virksomhedens ansatte

Virksomheder, hvor medarbejdere bliver ramt af stress har flere udfordringer foran sig, derfor er forløbet designet til de udfordringer som en virksomhed rammes af. Spørgsmålene er mange når det sker. Her er nogen af dem som forløbet hjælper med at afklare:

 • Hvor lang tid skal vi undvære den ramte medarbejder?
 • Hvordan skal vi løse de opgaver som medarbejderen løste?
 • Hvad er og hvordan skal vi forholde os til stress?
 • Hvad skal vi gøre når medarbejderen kommer tilbage?

Der er mange andre spørgsmål, men disse berører de vigtigste områder. Forløbet tager udgangspunkt i at virksomheden har en stressramt medarbejder som lige er gået ned med stress og er blevet sygemeldt.

Jeg mødes med virksomheden og vi aftaler et forløb som kan ligne det jeg beskriver herunder som er et optimalt og generelt forløb, der dækker de fleste forhold som en virksomhed står i, når der er stresssygemeldte.

Efter mødet med virksomheden kan en aftale se ud på følgende måde.

 • Jeg mødes med lederen for afdelingen, for at afklare afdelingens og lederens opfattelse og forståelse af stress situationen og dens indvirkning på arbejdspladsen.
 • Jeg mødes med den stressede medarbejder og vi starter det forløb beskrevet længere nede
 • Jeg holder et gå-hjem foredrag om, hvad stress er og hvad de kan forvente af forløbet med gode råd til, hvad medarbejderne kan gøre for at hjælpe hinanden i situationen
 • Medarbejdere kan løbende kontakte mig pr mail med spørgsmål om stress og hvordan det forebygges.Løbende holdes lederen opdateret, her kan der være tale om møder den syge, lederen og mig for planlægning af indslusning på arbejdspladsen
 • Der holdes et møde med afdelingen om medarbejderens indslusning på arbejdspladsen. Her er medarbejderen fremkommet med ønsker til indslusningen
 • Hvis der er store samarbejdsproblemer på afdelingen eller manglende forståelse for hvordan stress påvirker mennesker kan der laves en workshop som en del af forløbet.Under indslusningen følger jeg med i klientens udvikling og tilbagetræden til fuld arbejdstid

Kontakt mig for et helt uforpligtende møde før du beslutter dig for et samarbejde til gavn for dig og virksomheden.

Kontakt os for et møde om stresscoaching

Forløbet består af og kan se ud ud som følger for medarbejderen:

 • Gratis og uforpligtende møde
 • 15 stk. 1 til 1 møder som får den længde du magter. Fra 1 -1.5 time
 • Første møde er på 1,5 time
 • Vi mødes 1 gang om ugen de første fire gange. Her er fokus på samtale, afstresning med fokus på gode oplevelser
 • I de næste 2 mdr. mødes vi ca. hver 14 dg og arbejder med stresshåndtering og forberedelse til at vende tilbage på arbejdet
 • Den sidste del arbejder vi med at styrke dig og skabe de forandringer som gør det muligt for dig at leve næsten uden stress. Her lærer du HeartMath teknikken, så du styrker din modstandsevne i stressede situationer
 • Indslusning på arbejdspladsen over ca 5 uger

Forløbet har denne længde fordi det er min erfaring at klienterne på 7 sessioner kun opnår at blive afstresset og "normaliseret" samt lære at håndtere nogle af de mest åbenlyse stressfaktorer.

Her er nogle af de vigtigste fordele for virksomheden, kollegaerne og dig med mig som din stresscoach og vejleder.

 • I bliver afstresset og "normaliseret"
 • I lærer alle, hvad stress er
 • I bliver bevidste om årsagerne til stress og lærer at håndterer dem i fremtiden
 • I lærer effektive teknikker der kan bryde stress og styrke evnen til at modstå stress fremover
 • I får mere energi og overskud i dit liv - fysisk, følelsesmæssigt og mentalt
 • Medarbejderen får en professionel behandling, vejledning og støtte, til at leve et liv uden stress
 • Medarbejderen bliver afstresset og "normaliseret"
 • Medarbejderen lærer at forandre og skabe nye vanemønstre som støtter et liv uden stress
 • Medarbejderen lærer HeartMath for at styrke sin modstandsevne og evnen til at bevare og øge overblik og flexibilitet på jobbet
 • Medarbejderen får træning i teknikker som hjælper til at skabe et produktivt liv uden stress
 • Medarbejderen og lederen kan altid ringe til mig for at få rådgivning og hjælp under forløbet
 • Medarbejderen og lederen får en gratis telefonisk opfølgning efter den sidste behandling

Forløbet er designet udfra det, der erfaringsmæssigt giver det bedste resultat. Medarbejderne har behov for at blive afstresset, lære at håndtere og forebygge stress. Kollegaerne og lederen bliver klædt på for at skabe en succesfuld indslusning på arbejdspladsen. Indslusningen er vital for medarbejderen og virksomheden.

Kontakt mig for et helt uforpligtende møde før du beslutter dig for et samarbejde til gavn for dig og virksomheden.

Jeg vil gerne kontaktes for et stresscoaching forløb