Stresscoaching leder dig fra stress til fuld af ressourcer

Når mennesker bliver bevidste om, at de føler sig stressede, er det på tide at gøre noget modsatrettet. Det er det, vi kalder stresshåndtering. Desværre rammes mange mennesker først af denne bevidsthed, når de har kørt sig selv for langt ned, og så ender det med en sygemelding, der lyder på kronisk stress. Sygetilmeldingen varer i gennemsnit 4 måneder for de 430.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress. I realiteten ligger sygefraværet på 2 til 12 måneder, og i enkelte tilfælde varer det meget længere.

Stresscoaching kan få dig på fode igen

Stresscoaching er en struktureret proces, der leder den sygemeldte igennem en hel række faser, alt efter hvor alvorlig situationen er for den enkelte person. Forløbet starter med krisehåndtering (lytning og lægebehandling), sparring, rådgivning (afstressning), og når klienten er klar, så laver vi coaching (forebyggelse) - alt sker på klientens præmisser. Læs mere om stress her(link til stress siden) for få mere viden om, hvad der ligger bag ordet stress.

Efter at klienten selv, et familiemedlem eller arbejdspladsen har taget kontakt til mig, mødes jeg med den stressramte til en indledende samtale. Hvis det sker lige efter kollapset, anbefaler jeg, at den stressramte person har en fortrolig person med. Hvis alle parter føler, at jeg kan hjælpe, går vi videre til at aftale rammerne for selve forløbet. Alle aftaler laves på skrift.

Første konsultation og krisehåndteringsfasen

I fortsættelse af den indledende samtale laver vi den første konsultation. Her afdækker jeg sammen med klienten tilstanden og hvilke tiltag, der skal startes med. Her afdækkes også behovet for lægelig og psykologisk bistand. Klienten bliver altid sendt til lægen, hvis vedkommende ikke har været der endnu. Denne første konsultation får jeg klienten til at snakke, og jeg lytter med nærvær og respekt. Det er krisefasen, og den kan vare i kortere eller længere tid.

Sammen med lægen og evt. psykologen afdækker vi klientens behov for hjælp. Jeg går gerne med til klientens læge og psykolog for at støtte klienten eller underrette dem om mine observationer. Tit og ofte bruges den første tredjedel af tiden til at bringe klienten igennem krisefaserne og hjælpe klienten igennem en afstressningsproces. Afstressningen starter fra første konsultation med enkle øvelser, som personen oplever har en gavnlig effekt. Vi snakker om faste rutiner, søvn, kost , motion som gåture, afslapning, åndedrætsøvelser og om at forkæle sig selv med forskellige fysiologiske terapier, der skaber velvære og glæde i kroppen. Målet er at give positive og glædelige oplevelser og minder, som kan standse de mønstre og tanker, der skaber stress.

Sammen skaber vi lysten til at få et godt liv, øge robustheden og give klienten motivationen til at komme videre med sit liv. Jeg gør meget ud af at få klienten til at grine under vores sessioner, det er så dejligt befriende og afstressende.

Vejledningsfasen og stresshåndteringsfasen

Når klienten er kommet igennem afklarings-, afstressnings- og erkendelsesfaserne, er vi kommet til vejledningsfasen. Nu begynder vi mere målrettet at afdække de mønstre, som klienten oplever, skaber stress i sit liv. Sammen finder vi det, jeg kalder de grønne signaler, som vi bevidstgør stille og roligt.

Efterhånden udvikler jeg klientens evner til at håndtere de stressede situationer på arbejdet, i hjemmet, i relationer og ikke mindst i personens tanke og følelsesliv. Sammen udvikler vi en værktøjskasse til at bevidstgøre og håndtere fremtidens stress ud fra klientens virkelighed. I denne fase går vi fra lettere øvelser og mentaltræning til at udvikle konkrete strategier, så klientens evne til at håndtere de almindelige stresssituationer bliver automatiske.

På dette niveau er klienten begyndt at vende tilbage på arbejdet. Det sker efter aftale med arbejdsgiveren og mig. Her vil jeg, hvis det er arbejdspladsen der har ansat mig til at hjælpe medarbejderen, have informeret kollegaerne om stress gennem foredrag, kursus eller workshop og om, hvordan de kan hjælpe sig selv og den tilbagevendende kollega.

Lederen er forberedt gennem vejledning og coaching til at hjælpe medarbejderen tilbage på arbejdspladsen.

Coaching og mentaltræning til forebyggelsesfasen

Det er først nu, vi for alvor arbejder med årsagerne til, at personen fik sin stresssygdom. Nu er vi nået til selve forebyggelsesfasen, hvor vi arbejder med coaching , mentaltræning og terapeutiske teknikker for at skabe de ændringer, som klienten føler, er vigtige at arbejde med.

Vi arbejder bevidst med at skabe rutiner og adfærd, der støtter og styrker klientens robusthed på den lange bane. Vi arbejder med afslapningsteknikker, meditation, sovevaner, motion og kost alt efter behov. Vi arbejder med at skabe en forankring i sig selv ved at arbejde med klientens forståelse af virkeligheden. Vi arbejder med identitetsopfattelsen, tanke- og følelsesverden, adfærd og alle de arbejdsbetingede strategier for at kunne skabe sig en stressfrit liv med højt selvværd, selvtillid og empati, så der skabes gode og nære relationer.

Opfølgning i fremtiden

Jeg anbefaler at arbejde videre med sig selv, så man bliver bedre til at klare en foranderlig verden.

Kan du nikke genkendende til reaktionsmønstre eller behov, eller kender du nogen, der har behov for at rejse sig efter at være gået ned med stress, er du velkommen til at kontakte mig for en snak om, hvordan jeg kan hjælpe.

Jeg vil gerne kontaktes for et helt uforpligtende møde.